Khidmat Pergudangan

Syarikat mempunyai pergudangan khusus untuk pengstoran pelbagai jenis baja, produk dan komponen yang berasaskan barangan bercukai dan tidak bercukai serta tempat penyimpanan barang – barang “Personal Effects” dan kenderaan semasa atau sebelum penghantaran. Gudang ini merupakan pusat persinggahan sebelum membuat penghantaran ke destinasi terakhir. Gudang yang berlokasi di Pelabuhan Klang Utara serta di setiap cawangan negeri di Semenanjung Malaysia bertujuan untuk melancarkan operasi dengan kerjasam cawangan di setiap negeri.